Hitachi DZ-BP16 yhteensopiva akku 2200 mAh

Hitachi DZ-BP16 yhteensopiva akku 2200 mAh

Hitachi DZ-BP16 yhteensopiva akku 2200 mAh